Præsentation

Velkommen, jeg hedder Alice Dønns, min inspiration kommer fra det visuelle indtryk af farver og lys. Mine billeder har et stærkt farvevalg, men samspillet mellem farverne, giver dem en puls som jeg håber mine billeder afspejler.

Billederne har en kompleksitet og sanseindtrykkene rummer mulighed for fortolkning, da jeg maler abstrakt med et twist eller et fragment af noget figurativt.

Jeg er medlem af kunstgruppen ”Courage”.

Jeg har en generel uddannelse indenfor regnskab og revision. Jeg har i mange år arbejdet som indkøbschef og produktudviklingschef indenfor design og tekstiler. I den forbindelse har en stor del af mit arbejdsliv handlet om farver; virkningen af farver, sammensætning af farver, design af mønstre, samt interiør design.

Jeg har modtaget undervisning af mange forskellige kunstnere bl.a.:

Marina Salmaso og Wistremundo Artero

Welcome my name is Alice Dønns, my inspiration comes from visual perceptions of color and light. My paintings are often strong in color and contrasts, however the interactions in the color scheme provides the paintings with a pulse, which I hope they reflect. My paintings are abstract with a twist – or a fragment of something figurative. They have a complexity in their expression and holds great opportunity for interpretation.

I am  a part of the art group ‘Courage’.

I have an education in Accounting and Revision. For many years I worked as Head of Product Development and Head of Purchasing Management in the textiles and design business. As such, my work life has revolved around colors; the effect of colors, the composition of colors, along with designing patterns and general interior decorating.  

 

I have received lessons from different artists, such as: Marina Salmaso and Wistremundo Artero